FONTOS FIGYELEMFELHÍVÁS!

A hatályos jogszabályok (alapvetően a Gfb tv.) alapján a biztosítási szerződés – és a biztosító kockázatviselése – megszűnik, amennyiben a biztosítás díját (és baleseti adóját) annak esedékességétől számított 60. napig nem egyenlítik ki. A jogszabály azt is meghatározza, hogy ezen időpontig az esedékes díjnak a biztosítóhoz be kell érkeznie (tehát bizonyosan nem érkezik be a díj, ha az az utolsó napon kerül átutalásra vagy csekken befizetésre).

Amennyiben a díj fentiek szerint nem kerül megfizetésre, úgy a biztosító a szerződést „díjnemfizetés” okkal az utolsó még díjjal rendezett nappal köteles törölni.

A szerződés (akár flotta, akár egyedi) díjnemfizetés okkal történt törlésének az alábbi következményei vannak:

 • a biztosítási szerződést újra kell kötni (a régi szerződés reaktiválása nem lehetséges)

a gépjármű(vek)re a megszűnéstől az új biztosítás megkötéséig nincs fedezet, tehát az ezen időszakban okozott károk teljes összege (beleértve a kárrendezés költségeit is), (mely akár több milliós összegre is rúghat) a károkózótól  regresszálásra kerül!

  • a szerződés megszűnésének napjától az új szerződés megkötésének napjáig ún. fedezetlenségi díjat kell fizetni, az új szerződés kötésekor egy összegben megfizetve

a fedezetlenségi díj mértékét jogszabály írja elő (napokra), melyek jelentős többletköltséget jelentenek! Példaként 30 napra vonatkozó fedezetlenségi díj (baleseti adóval):

                                   személygépkocsi  (101-180 kW)                     23 010 Ft

                                   vontató                                                           97 500 Ft

                                   pótkocsi (>10 t)                                  31 200 Ft                   

   • az új szerződés teljes díját és annak baleseti adóját a teljes biztosítási időszakra (1 év) meg kell fizetni a szerződés megkötésekor

tehát elvész például a negyedéves gyakoriság szerinti díjfizetés lehetősége az első biztosítási évre vonatkozóan

   • a biztosítási ajánlatot (biztosítási éven belüli törlés esetén) kizárólag annál a biztosítónál lehet megtenni, ahol a korábbi szerződés díjnemfizetéssel törlésre került

nem választható más – adott esetben kedvezőbb díjú – biztosító ajánlata

   • a biztosítást az új szerződés megkötésekor hatályos tarifával lehetséges megkötni

a korábbi díj (díjszabás)„elvész”, a biztosító az ajánlattételkor hatályos tarifája alapján kell az új szerződést megkötni. Fontos megjegyeznünk, hogy a biztosítók ún. évközi tarifái átlagosan 30-40%-kal magasabbak!

   • a biztosító (kizárólag díjnemfizetés törlés esetében) az új ajánlatot elutasíthatja

nem köteles a biztosító befogadni a nála korábban díjnemfizetés okkal megszűnt szerződést követően az ügyfél által tett új ajánlatot, azt 15 napon belül elutasíthatja!

   • a biztosítók folyamatos adatszolgáltatásra kötelezettek, a szerződő lakhelye szerinti Önkormányzat jegyzője automatikusan értesítésre kerül a Központi Gépjármű Nyilvántartásból a díjnemfizetéses törlésről. A jegyző a jogszabályok alapján köteles intézkedni a jármű forgalomból történő kivonásáról

a forgalomból való kivonás, és a biztosítás igazolását követő forgalomba „vissza”helyezés igen jelentős költséggel járnak

Kérjük, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (és egyéb biztosítások) díjának időben történő rendezésére, mert a szerződés díjnemfizetés okkal törlésének fentiekben részletezett súlyos következményei vannak.

Bármely díjfizetéssel kapcsolatos ügyben (számlaegyeztetés, meg nem érkezett számla vagy csekk pótlása) munkatársaink szívesen állnak rendelkezésükre a már megszokott elérhetőségeinken.