A vállalati vagyonbiztosítások területén is érdemes az év vége felé közeledve felülvizsgálatot tartani a vagyonelemek értékének biztosítottságára figyelemmel!
Fontos, hogy az alulbiztosítottságot elkerüljük, mert kár esetén a kifizetett kártérítés nem fedezi az elpusztult vagy megrongálódott vagyontárgyak pótlását, helyreállítását, így cégük további működése kerülhet veszélybe. A vagyonértékek aktualizálásával elkerülhetjük azt is, hogy káresemény bekövetkezésekor vitába keveredjünk a biztosítónkkal a kárösszeg nagyságát, vagy a biztosítási fedezet alá vont eszközök körének megállapítását illetően.

A 2014-es év különösen a szélsőséges időjárásáról volt ismert. Sok káreseményt jelentettek ügyfeleink, jellemzően: viharkárt, villámcsapáskárt (mintegy 370 millió forint értékben), emellett tűzkárok nehezítették ügyfeleink mindennapjait.

Megfelelő figyelemmel, gondosan kialakított biztosítási védelemmel a kárenyhítés gördülékenyen zajlik.

Keresse személyes tanácsadóját!