A vezetők munkájuk során naponta hoznak döntéseket. Egy helytelen döntés következtében veszélybe kerülhet az egész vállalat vagyona, ellehetetlenülhet további működése, vagy a döntés következményeinek helyreállítása csak komoly pénzügyi nehézségek árán lehetséges. A vezetői munka önmagában – iparágtól és társasági mérettől függetlenül – komoly felelősségi kockázatot jelent.
Az új Polgári Törvénykönyv 2014. márciusi 15-i hatályba lépésével a a társaságok vezető tisztségviselőinek a saját magánvagyonuk terhére is vállalniuk kell felelősséget a vezetői minőségükben okozott károkért! Az új Polgári Törvénykönyv a társaságokat szigorúbb megfelelésre kötelezi, és nagyobb felelősséget ró rájuk és vezető tisztségviselőikre. Eddig a vélt vagy valós kártérítési igényekre vonatkozó eljárásokat a társaságok ellen indították, az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésétől viszont közvetlenül a vezető tisztségviselővel szemben is igényérvényesítésére nyílik lehetősége a károsultaknak.

Kérjük keresse tanácsadóját!

Tovább…