FONTOS FIGYELEMFELHÍVÁS!

A hatályos jogszabályok (alapvetően a Gfb tv.) alapján a biztosítási szerződés – és a biztosító kockázatviselése – megszűnik, amennyiben a biztosítás díját (és baleseti adóját) annak esedékességétől számított 60. napig nem egyenlítik ki. A jogszabály azt is meghatározza, hogy ezen időpontig az esedékes díjnak a biztosítóhoz be kell érkeznie (tehát bizonyosan nem érkezik be a díj, ha az az utolsó napon kerül átutalásra vagy csekken befizetésre).

Amennyiben a díj fentiek szerint nem kerül megfizetésre, úgy a biztosító a szerződést „díjnemfizetés” okkal az utolsó még díjjal rendezett nappal köteles törölni.

Tovább…

Gépjármű felelősségbiztosítás (GFB)

A GFB törvény alapján Magyarországon csak érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB) megléte esetén üzemeltethető gépjármű. Ez a fajta felelősségbiztosítás az általunk okozott közlekedési balesetből eredő velünk szemben támasztott kártérítési igények esetére nyújt fedezetet, mind személysérülések mind a vétlen másik járműben és a környezetben okozott károk esetére. A flotta biztosítás csak annyiban tér el az egyéni KGFB-től, hogy a vállalkozás összes járművét egy szerződés keretén belül lehet biztosítani, így jelentős díjkedvezményeket nyújtanak a biztosítók.

Casco biztosítás

A casco biztosítás a saját gépjárművek védelmét szolgálja tűz-, elemi-, lopás-, és saját hibából bekövetkezett törés károk esetére. A flotta biztosítás csak annyiban tér el az egyéni biztosítástól, hogy a vállalkozás összes járművét, egy szerződés keretén belül lehet biztosítani, így kedvezményes díjat adnak a biztosítók.

Vételár biztosítás (GAP)

A GAP biztosítás egy olyan speciális biztosítási termék, amely megtéríti az esetleges Casco kártérítés és a vásárláskori érték közötti különbözetet. Totálkár, baleset, lopás vagy elemi károsodása esetén kártérítést fizet a biztosított részére. A vásárlástól számított első három évben egy gépjármű piaci értéke a vételár körülbelül 50%- ára is lecsökkenhet. A GAP biztosítás megvédi az autósokat egy totálkár esetén bekövetkező pénzügyi veszteségtől.

Kiterjesztett garancia biztosítás (Warranty)

A biztosított a személy, akinek (mint tulajdonosnak, bérlőnek, üzembentartónak stb.) érdeke fűződik a gépjármű biztonságos és rendeltetésszerű működtetéséhez. A szerződés szerződője eltérő lehet az egyes módozatok esetén, mivel a szerződő lehet egy autókereskedő, bank, amely egyéb szolgáltatásához köti a kiterjesztett garancia biztosítást, alapesetben azonban a szerződés szerződője a biztosított. A biztosított gépjármű az a gépjármű, amely a biztosító által szabott feltételeknek megfelel. A gépjárművel szemben általában két korlátozó feltételt szoktak szabni, miszerint szerződés megkötésének időpontjában a gépjármű nem lehet idősebb egy meghatározott életkornál, illetve a futásteljesítménye nem haladhat meg egy előre megadott szintet. A biztosító a biztosított járműben, alkatrészeiben és tartozékaiban meghibásodás által okozott mechanikus- és elektronikus kárt térít. A biztosítók különböző csomagokat hoznak létre, tekintettel arra, hogy az alkatrészek mely körére vonatkozik a fedezet.

Flottabiztosítás

Ugyanazon szerződő üzemben tartó egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a biztosítónál flottaszerződést köthet, amennyiben az általa biztosított gépjárművek együttes darabszáma eléri az ötöt.

A flottaszerződésben a biztosító és a szerződő rögzítik, hogy a szerződő által fizetendő éves díj a kedvezőbb, flotta tarifa alapján kerül kiszámításra. Flottaszerződéssel rendelkező ügyfeleink gépjármű állomány változását – legyen szó akár új gépjármű vételéről, gépjármű eladásról vagy forgalomból való kivonásáról / visszahelyezéséről – napi szinten nyomon követjük, a rugalmas és gyors ügyintézés érdekében. Számlázással, díjigazolásokkal, nemzetközi zöldkártyákkal kapcsolatos kérdésekben is állunk partnereink rendelkezésére.

  • Flotta kötelező és casco biztosítások
  • Gépjárműben ülők balesetbiztosítása
  • Kölcsöngépjármű szolgáltatás
  • Jogvédelem
  • GAP (új érték) biztosítás

Kérnénk, hogy a pontos kalkulációhoz illetve a legkedvezőbb díjak eléréséhez pontos adatokkal töltse ki FLOTTA adatbekérő lapunkat illetve a megbízási szerződést és küldje vissza részünkre, hogy a biztosítóknál eljárhassunk. Amennyiben nem rajtunk keresztül köti meg 2012-es felelősségbiztosítását, úgy a megbízási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek az aláírást követő 30. napon következmény nélkül megszűnnek.

Kérjen ajánlatot most, ide kattintva!