Logisztikai biztosítások

logisztikai

  • Szállítmánybiztosítás
  • CMR biztosítás
  • Belföldi Árufuvarozói felelősségbiztosítás
  • Szállítmányozói felelősségbiztosítás
  • Szabotázs biztosítás

Belföldi fuvarozói árukár felelősségbiztosítás

A Biztosított vállalkozói szerződés szerint végzett belföldi árufuvarozói tevékenység teljesítése során, ill. következtében a fuvarozott áruban okozott, és amelyekért a Biztosított a magyar jog közúti fuvarozásra vonatkozó szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. A Biztosító olyan arányban téríti meg a bekövetkezett károkat, amilyen arányban a Biztosított jogszabály szerinti felelőssége fennáll. Kiterjed az igénybe vett szakértői költségekre és a kárelhárítás érdekében felmerült valamennyi költségre a biztosítási összegen belül. A biztosítás díj gépjárművenként határozható meg.

Nemzetközi közúti árufuvarozói (CMR) felelősségbiztosítás

A biztosító vállalja, hogy a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket amelyek a biztosítottat fuvarozói minőségében, a CMR-Egyezmény alapján, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében megbízóival szemben terhelik. A biztosítási díj a fuvareszközök száma, illetve jellege alapján kerül meghatározásra. A bekövetkező károkat a biztosító, a szerződésre megállapított káreseményenkénti, illetve a CMR-Egyezményben meghatározott kárlimitek mértékéig téríti.

Belföldi és nemzetközi szállítmánybiztosítások

Az áruban keletkezett olyan károkra terjed ki a szállítmányozói felelősségbiztosítás, amelyekért a fuvarozó felel, illetve a szállítmányozói tevékenysége körében keletkeztek; továbbá a szállítmányozási tevékenység közben nem az áruban keletkeztek (gondatlanság, tévedés, mulasztás, hibás utasítások, elírás, számszaki hibák; a megbízónak okozott következményi károkra), melyeknek oka szállítási késedelem. Vámkezelési eljárások során keletkező bírságokra, büntetésekre a kárral, illetve annak mérséklésével kapcsolatosan felmerült ésszerű és szükséges költségekre, szakértői és perköltségekre.

Kérjen ajánlatot most, ide kattintva!