Gépjármű-biztosítások

FONTOS FIGYELEMFELHÍVÁS!

A hatályos jogszabályok (alapvetően a Gfb tv.) alapján a biztosítási szerződés – és a biztosító kockázatviselése – megszűnik, amennyiben a biztosítás díját (és baleseti adóját) annak esedékességétől számított 60. napig nem egyenlítik ki. A jogszabály azt is meghatározza, hogy ezen időpontig az esedékes díjnak a biztosítóhoz be kell érkeznie (tehát bizonyosan nem érkezik be a díj, ha az az utolsó napon kerül átutalásra vagy csekken befizetésre). Amennyiben a díj fentiek szerint nem kerül megfizetésre, úgy a biztosító a szerződést „díjnemfizetés” okkal az utolsó még díjjal rendezett nappal köteles törölni.

Kötelező Gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB)

Kormányrendelet szerint Magyarországon csak érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megléte esetén üzemeltethető gépjármű. Ez a fajta felelősségbiztosítás az általunk okozott közlekedési balesetből eredő velünk szemben támasztott kártérítési igények esetére nyújt fedezetet, mind személysérülések mind a vétlen másik járműben és a környezetben okozott károk esetére.

Casco biztosítás

A casco biztosítás a saját gépjárművek védelmét szolgálja tűz-, elemi-, lopás-, és saját hibából bekövetkezett törés károk esetére.

KGFB + Casco együttkötés

Kötelező biztosítás és CASCO biztosítás együttkötése esetén a biztosító társaságok további kedvezményt, díjengedményt adnak a biztosítás díjából. További előnye az együttkötésnek, hogy kevesebb adminisztrációs feladatot ró ránk ügyfelekre, illetve a biztosítási díjak megfizetését egy időben tudjuk megtenni.

AJÁNLATKÉRÉS / ÉRDEKLŐDÉS