Csoportos élet-, baleset és egészségbiztosítások

Egy cég a gazdasági eredményességén felül akkor válhat igazán sikeressé, ha munkavállalóiról az anyagi megbecsülésen túl, felelős munkáltatóként is gondoskodik. A törődésnek, az odafigyelésnek egyik leghatékonyabb és legnépszerűbb formája lehet a csoportos élet-, baleset,- és betegségbiztosítás.

Ezt a biztosítási formát nem csak a vállalatok alkalmazhatják, hanem egyéb szervezetek, például egyesületek, sportkörök, klubok,… is megköthetik a tagjaik részére.

A csoportos élet-, baleset,- és betegségbiztosítás a legnehezebb pillanatokban nyújt segítséget a munkavállalóknak (biztosítottak) és családtagjaiknak, ezzel is bizonyítva számukra azt, hogy munkáltatójuk (szerződő) az anyagi juttatásokon túl is kifejezi a megbecsülését.

Munkáltatói előnyök

 • A csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítási csomag –akár egy szerződésben – kitűnő megoldást nyújt arra, hogy mint munkáltató kedvező áron, a jogszabályok által biztosított lehetőségeket kihasználva, szabályos körülmények között, értékes többlet-juttatást nyújtson munkavállalóinak.
 • A csoportos élet-, baleset,- és betegségbiztosítások a vállalatnak a munkavállaló iránt érzett felelősségét, gondoskodását fejezik ki, s ezzel, az anyagi megbecsülésen túl, növelik a dolgozó kötődését a vállalathoz.
 • A munkavállalókra kötött biztosítások díja – a munkavállalók illetve az alkalmazottak hozzátartozóinak kedvezményezettsége esetén – a munkáltató részéről költségként elszámolható juttatásnak számít; a kockázati élet- és balesetbiztosítások, valamint a betegségbiztosítások díját nem terheli sem az adó-, sem pedig a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség.
 • A biztosítók által kínált rugalmas konstrukció lehetővé teszi azt is, hogy az eltérő munkakörben dolgozó munkavállalók egymástól különböző biztosítási szolgáltatásban részesüljenek. így lehetőség van arra is, hogy Ön, mint munkáltató a menedzsmentről és a magasan képzett szakemberekről kiemelt szinten gondoskodjék, s tudásukat a hagyományostól eltérő módon, akár egyedileg is elismerje.
 • A munkáltató a három biztosítási alaptípus – a kockázati életbiztosítás, a baleset- valamit a betegségbiztosítás – számtalan variációja közül választhat. Ezek a biztosítások egymással kombinálhatóak, így alakítható ki a cég igényeinek leginkább megfelelő biztosítási csomag.

Munkavállalói előnyök

 • A megfelelően összeállított biztosítási csomag a munkavállaló számára hatékony védelmet biztosít a legkülönbözőbb veszélynemek esetére,
 • baleset, betegség esetén a munkavállalónak egy tragédia esetén az örökösöknek, kedvezményezetteknek gyors anyagi segítséget nyújt,
 • A kockázati élet- és balesetbiztosítások, valamint a betegségbiztosítások díja adó- és járulékmentes juttatásnak számít, csakúgy, mint a biztosítási eseményekre járó szolgáltatások biztosítási összegei
 • A csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás kedvezőbb díjjal köthető meg, mint az egyénileg fizetendő biztosítások. Egy hasonló biztosítási összeg esetén, kedvezőbb áron, csökkentett kockázati tényezők mellett valósítható meg a védelem; annak díja pedig a munkáltatónál jelentkezik, így a munkavállaló számára nem jelent plusz kiadást.

Biztosítási fedezetek
Kockázati életbiztosítás:

 • A biztosított bármely okból bekövetkezett halála

Balesetbiztosítások:

 • Baleseti halál
 • Közlekedési baleseti eredetű halál
 • Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás
 • Balesetből eredő kórházi ápolás – napi térítés
 • Baleseti eredetű kórházi ápolás – egyösszegű térítés
 • Balesetből eredő műtét
 • Balesetből eredő keresőképtelenség – napi térítés
 • Baleseti eredetű keresőképtelenség – egyösszegű térítés
 • Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés
 • Baleseti eredetű égési sérülés
 • Baleseti kiegészítő költségtérítés

Munkahelyi balesetbiztosítások:

 • Munkahelyi baleseti halál
 • Munkahelyi baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás
 • Munkahelyi baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés
 • Munkahelyi balesetből eredő keresőképtelenség – napi térítés
 • Munkahelyi baleseti eredetű kórházi ápolás – napi térítés
 • Munkahelyi baleseti eredetű kórházi ápolás – egyösszegű térítés
 • Munkahelyi balesetből eredő műtétek

Betegségbiztosítások:

 • Teljes vagy részleges rokkantság
 • Kórházi ápolás – napi térítés
 • Műtétek
 • Keresőképtelenség – napi térítés
 • Kritikus betegségek
 • Gyermekszülés – egyösszegű térítés

Egészségbiztosítási szolgáltatások:

 • Orvosi asszisztenciaszolgáltatások
 • Második orvosi vélemény
 • Betegszállítás
 • Házi vizit

Keret napos utasbiztosítás

A Keret napos utazási biztosításokat azoknak a vállalatoknak ajánljuk, akik kedvező díjon, egyszerűen, bonyolult adminisztráció nélkül szeretnének gondoskodni munkavállalóik külföldi tartózkodásairól.

AJÁNLATKÉRÉS / ÉRDEKLŐDÉS